Waarborgen van Anonimiteit in Energiemonitoringdatasets

 • Afstuderen
 • Zwolle

Site HeNRGi Lectoraat Energietransitie, hogeschool Windesheim

Wil jij je afstudeerproject richten op het waarborgen van privacy in gepubliceerde energiemonitoringdatasets? Bij het Lectoraat Energietransitie hebben we een uitdagende opdracht waarbij je de anonimiteit van gegevens in datasets, zoals die van Twomes, Brains4Buildings, en het REDUCEDHEATCARB-project, gaat onderzoeken. Het hoofddoel is om te controleren of de ruwe data voldoet aan privacy-eisen, met speciale aandacht voor de eis dat de kans van herleidbaarheid voldoende klein is.

Opdrachtomschrijving

 • Privacy-Eisen en Data-anonimisatie:
  • Verdiep je in privacy-eisen en ontwikkelingen in data-anonimisatie om de resultaten van je analyse te toetsen aan actuele normen en methoden.
 • Indirecte Herleidbaarheid:
  • Onderzoek welke vormen van indirecte herleidbaarheid aanwezig zijn in de te publiceren energiemonitoringdata.
  • Identificeer specifiek de ‘publieke energievingerafdruk van een woning’ en de geospatieel geïnterpoleerde weerdata als potentiële bronnen van herleidbaarheid.
 • Kwantitatieve Eisen aan Herleidbaarheid:
  • Onderzoek de bestaande kwantitatieve eisen aan herleidbaarheid, bijvoorbeeld in de medische sector waar een kans van 1 op 11 als voldoende wordt beschouwd.
  • Bepaal of vergelijkbare eisen toepasbaar zijn op energiedata en analyseer in welke mate deze eisen momenteel worden gehandhaafd.
 • Analyse van Bestaande Datasets:
  • Analyseer de ruwe datasets van Twomes, Brains4Buildings en het REDUCEDHEATCARB-project op de kans op herleidbaarheid.
  • Identificeer mogelijke risico’s en kwetsbaarheden in de bestaande datasets.
 • Ontwikkeling van Procedures, Protocollen en Software:
  • Ontwikkel procedures, protocollen en software om de kans op herleidbaarheid te analyseren, met inbegrip van het gebruik van publiek beschikbare databases en APIs (bijvoorbeeld BAG van het Kadaster, energielabeldatabase EP-online.nl, KNMI-weerdata).
  • Ontwerp methoden en software om data uit de datasets te verwijderen of te behandelen om de kans op herleidbaarheid acceptabel te maken.

Wil jij een bijdrage leveren aan de bescherming van privacy in energiemonitoringdata? Neem contact op voor meer informatie over deze uitdagende afstudeeropdracht bij het Lectoraat Energietransitie.

Context: NeedForHeat DataGear 
NeedForHeat DataGear omvat een compleet ecosysteem van hardware en software voor dataverzameling. Dit omvat een krachtige app, meetapparaten voor in het veld, en een server met een robuuste database. Deze componenten werken samen om nauwkeurige en waardevolle gegevens te verzamelen die van essentieel belang zijn voor energieonderzoek en -advies.

Jouw procedures, protocollen, en software zijn een uitbreiding voor NeedForHeat DataGear zodat we als praktijkonderzoekers met een gerust hart ruwe data kunnen publiceren en beschikbaar kunnen maken voor andere onderzoekers in de energietransitie.

De afstudeeropdracht biedt niet alleen een kans om je vaardigheden op het gebied van Infrastucture, Design & Security (IDS) te tonen, maar ook om bij te dragen aan een duurzamere toekomst door de energietransitie te ondersteunen.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar h.ter.hofte@windesheim.nl

To top